Su Tesisatı

Su Tesisatı İşlerinizde, Teknolojik Cihazlarla, Tadilatsız Profesyonel Hizmet

Su tesisatı, üç temel işlevi karşılamalıdır. Besin tüketimine (yemek pişirmek, içmek) yönelik ve günlük tüketimde kullanılan (çamaşır yıkamak ve temizlenmek) suyun sağlanması ve konut içinde kullanılmak için dağıtılması; organik atıklar, deterjanlar, bazı eriyikler vb., "pis suyun" boşaltılması. Bazı durumlarda, sıhhi tesisatın özel işlevleri olabilir. Bir kuyudan,kaynaktan, suyun alınması; pis suların toplandığı fosseptik çukurlar ve biyolojik işlemlerle pis suların toprağın derinliklerine dağılması; içme suyu tesisatı; suyun, içilir nitelik taşıması, mekanik filtre tesisatı, tesisatın hazne, boru gibi parçaların polifosfatlar aracılığıyla, kimyasal açıdan korunması.

Konut İçi Tesisat
İç bölümlerde gelişen bu sistem, iki ihtiyaca cevap verir. Suyu, konut içi noktalara dağıtmak; pis suyu boşaltmak. Teknik terminolojide "temiz su", konuta çeşitli amaçlarda kullanılmak için ulaştırılan, içilebilir nitelikte sudur; kullanıldıktan sonra boşaltılan, konut dışına ulaştırılan, su ise "pis su" diye tanımlanır. Çok konutlu dairelerde ise, bir kolon sistemi vardır. Temiz su, borularla dairelere ve daire içine ulaşır, buradan da pis sular dikey borularla akıtılır. Her dairede, bir giriş noktası vardır. Suyun akıtıldığı her noktada, pis suların boşaltıldığı kolona bağlanan, bir boru vardır. Çatı düzeyinde, en üst bölümden farklı bir biçimde, bir baca ya da açıklık aracılığıyla, dışarıya bağlantılıdır; bu bağlantı, sifonun düzgün çalışması ve boşaltılan atıkların, taşkınlık yapıp geri çıkmasının, önüne geçebilmek için, pis suların akıtılmasının temel öğesi olan hava ve gazın boşaltılması için kaçınılmazdır.

Genellikle, temiz su tesisatında su, doğrudan doğruya daireleri besleyen kolonlardan akmaz. Zeminde toplanır, hidrofor dediğimiz sistem ile yeterli basınçla dairelere ulaştırılır. Hidrofor, elektrik enerjisi ile çalışır. Elektrik kesintisinde su da akmaz.
Musluk ve Bataryalar
Bir sıhhi tesisat (lavabo, banyo teknesi, bide, klozet) üstünde, mutlaka, su akışını denetlemek için bir musluk bulunmalı, bu musluk, biçimi nasıl olursa olsun, su akışını düzenlemelidir. Piyasada, zevkinize ve kesenize uygun, bir çok modelleri olan bataryalar mevcuttur. Zaman içersinde contalar sorun çıkartabilir, bu durumda contalar değiştirilir.

Bazı bataryalar, estetik olarak güzel olmalarına karşın, tamir anında sorun çıkartabilir (duvara gömük modeller), bunun için, mümkünse duvarın dışına monte edilen modeller seçilmelidir. Aksi takdirde duvarlarınız, fayanslarınız kırılabilir.
Sifonlar
Her sıhhi tesisat gereçlerinin hemen altına, kötü kokuların ve gazların, yapı içine sızıntısını önlemek amacı ile bir sifon, yani suyu boşaltma borusuna yönelten, sulu subap yerleştirilmiştir. Sifonlar, tamiri gerektiğinde parçalar halinde ayrılabilirler. Sifonların girişinde ; saç, sabun ve atıkları engelleyecek şekilde süzgeçli bir bölüm bulunur. Banyoda sıhhi tesisat gereçlerine bağlanan boşaltma boruları, çoğunlukla duvarların döşemeye yakın yerlerinde ve döşemede sıva altında yer alırlar; kurşundan yapılmış, klozetin altına yerleştirilmiş bir "çatal" da toplanırlar. 30 yıl bakım gerektirmezler.
Klozet
Piyasada değişik modelleri vardır. Farklı materyallerden üretilir. Döşemeye; alttaki ağız bölümü, döşeme altındaki çatalın üzerine bağlanacak şekilde monte edilmiştir. Klozet kapağını değiştireceğiniz zaman; bir şablon çıkartarak, zevkinize uygun olanı seçmeniz önerilir. Aralarında küçük farklılıklar vardır ve sizi yanıltabilir.
Banyo Teknesi
Porselen kaplı dökümdendir. Değişik ebatlarda bulunur.
Mutfak Lavabosu
Banyo lavabosu ile teknik olarak aynıdır, aynı özellikleri taşır. Tasarımda bazı farklılıkları vardır.
Rezervuar =İçlerinde su seviyesini ayarlamak için şamandıra mevcuttur. Suyun girişini düzenleyen kapama tıpasının, aşınması ve-veya kırılmasında arıza çıkartabilir.

TESİSAT VİTRİFİYE İŞLERİ

BANYO:
Temiz su tesisatında önemli detaylar bulunmaktadır. Yapılarda bulunan tuvalet-banyo ve mutfak alanlarına ıslak hacim diyoruz. Sıhhi tesisatda su kullanma yerleri, genellikle bu alanlarda yer alır. Bu yüzden zemin döşemelerde suyun sızdırmaması için yalıtılır. Su borularını genellikle sıva altı döşeyerek terlemeyi önleriz.
Banyoya konulan borular inşaat aşamasında, banyo duvarı iç yüzeyinden sıva altı döşenir. vitrifiye malzemelerinin her biri için genellikle ½” (Ø15 mm) anma çapındaki borular yeterlidir.
TUVALET VİTRİFİYE:
Alaturka rezervuar doldurma borusu çapı ve taharet musluğu, lavabo musluğu için de boru çapı ½” (Ø15 mm) olarak kullanılır.Banyodan gibi bu alanda iyi havalandırılmalıdır. Tuvaletlerde; alaturka ya da alafranga taşları kullanılır. Lavabo tuvalet taşının kullanılmasından sonra el yıkamak için gereklidir.
MUTFAK VİTRİFİYE:
Mutfaklarda tesisat ile ilgili olanlar; eviye, batarya ve bazı durumlarda ise şofben veya kombi de konulur. Bu boruların temiz su bağlantıları ½” (Ø15 mm) borularla yapılır. Bulaşık makinesi, şofben ve kombilerin sıcak su girişleri ½” olmasına rağmen boru tesisatı ¾” çapta yapılır, redüksiyonlarla ½” çapa düşürülür.
LAVABO MONTAJI:
Tuvalet ve banyolarda el yüz yıkamada kullanılan kirli suyu sifon yardımıyla atık su borusuna gönderen bir tesisat elemanıdır. Esas olarak bir hazneden oluşan lavaboda boşaltma deliği, sabunluk, taşma deliği ve gerektiğinde musluk takılması için musluk deliği bulunur. Düz, yarım veya tam ayaklı çeşitleri bulunur. Genellikle seramik, emaye sac ya da emaye dökme demirden yapılır. Fabrika, hapishane, taşıtlar gibi yerlerde kullanılabilecek paslanmaz çelikten yapılmış lavabolarda vardır. Konutlarda yaygın olarak seramik malzemeden yapılan lavabolar kullanılmaktadır.
Çeşitleri: Günümüzde, dünyada ve ülkemizde çok çeşitli ebat ve modellerde lavabo imalatı yapılmaktadır. Model çeşitliliği, renkleri, çeşitli konumlara göre duruşları, bazı fonksiyonları tasarımı yapan firmaya göre de değişkenlik göstermektedir. Yine de lavaboları üç ana grup altında incelemek mümkündür.
Ayaklı Lavabo: Klasik lavabodan farkı, lavabo altındaki tam ayaktır. Ayak burada taşıyıcı değil görüntü ve model farklılığı veren bir aksesuardır. Aşağıda ayaklı lavabonun görünümü ve lavabonun modeline göre uygun görülen montaj ölçüleri verilmiştir.
Yarım Ayaklı Lavabo: Diğer lavabolardan farkı, lavabo altındaki yarım ayaktır. Ayak burada taşıyıcı değil görüntü ve model farklılığı veren bir aksesuardır. Ara musluk ve sifon tamamen görünmez durumdadır. Ebatlar ve montaj ölçüleri standartlar doğrultusunda modellerine göre değişir. Aşağıda yarım ayaklı lavabonun görünümü ve genellikle kullanılan montaj ölçüleri verilmiştir.
Sifonların Görevleri:
Atık su borularında pis kokulu gazlar bulunur. Bu gazlar, hidrojen (H2), kükürtlü hidrojen (H2S), metan(CH4) ve karbon dioksit (CO2) tir. Bu gazlar, içinde bulundukları odanın havasını kirletir. Kirlenme sağlık açısından tehlikeli olabiliceği gibi pis kokuda ortamda bulunan insanları rahatsız eder ve konforu bozar. Bu nedenle su akıtma yerlerinin pis ve kirli su borularına bağlandığı yerlere birer sifon konulur. Alafranga helâ taşı gibi bazı su akıtma yerleri kendinden sifonlu olarak imal edilirler. Sifon aslında, içinde bulunan su perdesi yardımıyla pis ve kirli su borularındaki gaz ve kokuların binaya yayılmasını önleye bir çeşit sulu güvenlik aygıtıdır. Tesisatçılığın başlangıcı ile birlikte koku ve gazların ortama yayılmasını önleme ihtiyacı doğmuştur. Bu görevi yapmak için pek çok araç yapılmıştır. Sifon bunların en çağdaş olanıdır.
Mükemmel bir sifonda aranan başlıca özellikler şunlardır:
- Gaz ve kokuların kullanım hacimlerine geçişini önlemeli,
- Pis su ve pisliklerin tesisata kolayca akmasını sağlamalı,
- Akan su sifonun içini iyice yıkamalı,
- Hareketli ve mekaniksel parçası bulunmamalı,
- Kir toplayacak köşeleri olmamalı,
- İçi pürüzsüz ve suyun akışı düzgün olmalı,
- İçindeki su perdesi borulardaki gazların basıncına karşı koyabilecek yükseklikte olmalı,
- İçinde bulunan su hacminin fazlalığı suyun akış hızını azalttığı gibi, katı maddelerin dibe çökmesi ihtimalini arttırdığından içinde fazla su tutmamalı,
- Gerektiğinde içi temizlenebilmeli,
- Özellikle pis su borusu tarafında zamanla bozulan conta, salmastra vb. gereçler kullanılmamalı
- Göze hoş görünmelidir.
Sifonlar; demir, font, kurşun, pirinç, bakır, künk, fayans, plastik vb. malzemelerden yapılabilir. Demirden yapılanlar, korozyona karşı korunması için boya, galvaniz veya sır ile kaplanır. Günümüzde pirinç ve yaygın olarak plastik sifonlar kullanılmaktadır.
Sifon Çeşitleri:

1-)Boru Sifonlar
Borulu sifonların biçimleri basittir. Mükemmel sifonda aranan özelliklerin büyük çoğunluğuna sahiptirler. Benzedikleri harfin adını alırlar. Boru sifon çeşitleri:
a-) Şişe Sifonlar:
Bu grupta bulunan sifonlara örnek olarak da tek perdeli, çift perdeli ve borulu sifonları örnek gösterebiliriz. Şişe sifonlar gösterişli sifonlardır. Yurdumuzda lavabo, bulaşık teknesi(eviye), pisuvar gibi su kullanma yerlerinde şişe sifonları çok kullanılır. Ancak bu tip sifonların mükemmel sifonda aranan özelliklere sahip olduklarını iddia etmek güçtür.
Başlıca sakıncaları: Akan suyun içini tam yıkamaması; kir toplayacak köşeler bulunması, suyun keskin bir dönüş yaparak akmak zorunda olması içinde metal perde olması gibi hususlardır. a) S sifon b) Çamaşır makinesi bağlantılı c) P sifon
Şişe sifon çeşitleri:
Özel Sifonlar
Kirli ve pis su tesisatında, su akıtma yerlerinin çıkış borularında yer alan sifonlardan başka, zemin sularını tesisata akıtan, suyla karışık durumda bulunan çöp ve parçacıklar, yağ, benzin vb. maddeleri ayıran özel sifonlar da vardır.
Sifonda Su Kaybı
Pis su tesisatının, koku ve zehirli gazları binaya vermemesi için tesisatın en üst noktasındaki borunun açık havaya çıkartılması gerektiği daha önce belirtilmişti. Havalandırma gerektiği gibi yapılmış olsa bile sifondaki su yüksekliği aynı kalmaz. Buna borudan hızla akan su, hızla esen rüzgâr, hızla kapanan bir kapı, pencerede çalışan vantilatör, sıcak havada oluşan buharlaşma, sifon içerisindeki kıl veya iplik parçaları vasıtasıyla oluşan kılcal çekme sebep olabilir. Bu durumda bir miktar su pis su borusuna akar ve sifondaki su seviyesi alçalır. Mevcut dengeyi bozan hava akımı çok fazla ise, dengenin sağlanmasına yetecek hava borudan geçene kadar denge bozulur. Denge yeniden sağlandığında su yüksekliği azalmıştır. Sifonlar su yüksekliği emniyet seviyesinin altına düşmediği sürece görevlerini yapabilir.
Lavabo Montajı

Lavabolar biçimlerine göre:
Ayaksız Yarım tezgâh üstü
Yarım ayaklı Tezgâh üstü
Tam ayaklı Tezgâh altı
Etajerli Berber
Çift hazneli Köşe
Etajerli (dolaplı, Hilton)
Bedensel engelli lavabosu olmak üzere gruplara ayrılır ve her grup kendine göre montaj özellikleri içerir.
Lavabo montaj ölçüleri genellikle yetişkin insanlara göre alınır. Ama okul öncesi ve ilköğretim okullarında insanların yaş gruplarına göre montaj ölçülendirilmesi yapılması gerekir. Lavaboyu kullanacak kişinin elinin, serbest duruş durumundayken parmak ucuyla zemin arasındaki ölçüsüne 190 mm eklenerek lavabonun yerden yüksekliği tespit edilir. Yaşlara göre genellikle kullanılan ölçüler; 6–14 yaş için 700–750 mm, daha küçük yaşlar için 580–620 mm montaj ölçüsü uygulanır. Lavabo montajında ilk önce lavaboya monte edilecek armatür seçimine karar verilmelidir.
Lavabo üzerine montaj edilecek armatürler kendi aralarında:
Tek gövde kumandalı
Tek gövde kumandasız
Ankastre kumandalı
Ankastre kumandasız olmak üzere gruplandırılır.

Kullanılacak armatür tespitinden sonra uygun alt yapı hazırlanır ve lavabo üzerindeki delik yerleri açılır.Lavabolarda kolaylıkla açılabilecek armatür delikleri bulunmaktadır. Bu delikler armatür düzleminde yer almaktadır. Açılmak istenen delik, alttan el ile kontrol edilerek üstten sırlı yüzeye hafif darbeler vurulur. Vurma işlemine deliğin açılmasına kadar devam edilir. Üretim sırasında pul kalın düşmüş olabilir. Böyle bir durumda işleme sabırla devam edilmelidir. Delik hiçbir zaman alttan vurularak açılmamalıdır. Tersi halde pul sırlı yüzeyden parça koparabilir.
Ayaksız Lavabo Montajı:
1- Tırnaklı veya montaj vidası ile monte edilecek olan lavabolarda lavabo yüksekliği 80 cm olacak şekilde duvara yerleştirilir ve montaj yerleri işaretlenir.
2- Uygun matkap ucu ve dübel ile montaj yeri hazırlanır.
3- Lavabo su terazisi ile kontrol edilerek duvara monte edilir.
4- Sıcak ve soğuk su bağlantıları ile pis su sifon bağlantıları yapılır.
5- Armatürden su akıtılarak su sızdırmazlık kontrolü yapılır.
Matkap ile montajdeliklerini delme
Lavaboyu teraziye almak
Tam ve Yarım Ayaklı Lavabo Montajı:
- Tam ayaklı lavabo montajında, lavabo ile ayak terazisinde montaj konumuna getirilir.
- Montaj konumunda lavabonun tespit delikleri şablon olarak kullanılarak markalama yapılır.
- Markalama yapıldıktan sonra lavabo ve ayak yerinden alınarak markalanan noktalar dikkatlice delinir ve dübelleri çakılır.
- Montaj cıvataları dübellerine sıkılır.
- Lavabo montaj cıvatalarına montaj deliklerinden geçecek şekilde takılır, plastik burçları ve pulları yerlerine konulur. Somunlar sıkılarak montaj tamamlanmış olur.
Ayaklı lavabo montaj ölçüleri:
Lavabo tam ayak ile kullanılacak ise;Tam ayaklı lavaboda ayağın taşıyıcı olmadığı ve özellikle estetik amaçlı olduğu unutulmamalıdır. Gerektiğinde sifonu temizlemek için ayak ile lavabo arasına 1–2 mm. açıklık bırakılması uygun olacaktır.
Lavabo yarım ayak ile kullanılacak ise;
Lavabo montaj işlemi tamamlandıktan sonra, yarım ayak lavabonun altına denk gelecek şekilde yerleştirilerek ayak üzerindeki montaj delikleri bitmiş duvara markalanır.

- Markalanan noktalar delinerek dübel çakılır.
- Yarım ayak yerine yerleştirilir. Plastik burçları takılan yarım ayak montaj vidaları, montaj deliklerinden geçirilip sıkılarak işlem tamamlanır.
- Sıcak ve soğuk su bağlantıları ile pis su sifon bağlantıları yapılır.
- Armatürden su akıtılarak su sızdırmazlık kontrolü yapılır.
- Lavabonun montajında iyi bir görüntü ve mamulün bitmiş duvara düzgün temasını sağlamak için lavabonun bitmiş duvarla temas eden noktalarına silikon uygulanmalıdır.

Su Tesisatı

Tesisat Tesisat herhangi bir sistem olan sıvıları geniş bir uygulama yelpazesi için; ısıtma ve soğutma , atık giderme ve içilebilir su dağıtımı sıhhi tesisat için en yaygın kullanım alanlarından biridir; Ancak sıhhi tesisat bu uygulamalarlasınırlı değildir.
1-) Sıhhi tesisat , sıvıları nakletmek için boru , vana , sıhhi tesisat armatürleri , tanklar ve diğer cihazları kullanır.
2-) Gelişmiş ülkelerde sıhhi tesisat altyapısı halk sağlığı ve sıhhi tesisat kritik önem taşıyor.
Su Tesisatı Çeşitleri:
1-) Temiz Su Tesisatı:
Binalarda suyu, kullanma yerlerine kadar ileten boru ağına bina temiz su tesisatı denir. Bu tesisat, iki bölüme ayrılır:

a-)Besleme borusu (dış temiz su tesisatı): Binalarda boru hattının döşenmesinde şehir su borusu ile binada sayaç arasında kalan kısma besleme borusu denir.
b-)İç temiz su tesisatı:Temiz suyu katlara dağıtan kolonlar ile kolonlardaki suyu kullanma yerlerine götüren bağlantı borularından oluşur.
Temiz Su Tesisatında Boruların Döşenmesi:
Dairelerde temiz su boruları, zorunlu hâller dışında genellikle sıva altı döşenir. Bu sistem sayesinde terlemeyi önlemiş oluruz. Katlara çıkan kolon boruları ise sıva üstü döşenir. Tesisata başlamadan önce yapılacak iş planlanır. Boruların geçeceği yerler tebeşirle işaretlenir. Kırmaya başlamadan önce zarar verilebilecek tesisat olup olmadığı kontrol edilir. Temiz su tesisatının su akıtma yerlerinin iyi düzenlenmesi durumunda soğuk su ve sıcak su tesisatının iyi planlanması hem işçiliği hem de malzeme tasarrufunu sağlar. Temiz su tesisatı boruları mutlaka duvardan döşenmelidir. Zeminde döşenecek boruların arızası durumunda değiştirilmesi ya da arızanın giderilmesi oldukça zordur. Sıcak su tesisatı için soğuk su tesisatı döşendikten sonra sıcak suyun gidecek olduğu yerler işaretlenir. Tesisata ısıtıcı çıkışından başlayarak (Isıtıcı çıkışına vana konulacaktır.)sırasıyla döşenir. Sıcak su borusu, soğuk su borusunun üst tarafından geçecek şekilde döşenmelidir. Sıcak su ağızlar, daima solda olacak şekilde bırakılmalıdır.
Sıcak Su ve Soğuk Su Tesisatı:
Soğuk Su Tesisatında; duvar içinde olan borulara izolasyon yapılmalı ki, terlemeye karşı önlem alınıp,borular uzun ömürlü olsun.Bir birinin üzerine gelen yatay borularda suyun alttaki borulara zarar vermemesi için soğuk su borusu en altta olmalıdır. Hidrofor ve su saatinden sonra bir basınç regülatörü konulmasında yarar vardır. Bu sayede basınç sabit kalacak ve gereksiz su harcamasının onune geçilecektir. Her daire bağımsız olarak sistemden ayrılabilmelidir. Sıcak kullanma suyu tesisatı da soğuk su sisteminden bağımsız olmalıdır. Bir birinine paralel kat dağıtımında borular banyo ve mutfak duvarlarına konmalıdır.
Çelik Borularla Tesisatın Döşenmesi:Galvanizli demir boru, mengeneye yeterli uzunlukta bağlanır. Boru, uygun yöntemlerden biriyle ölçü alınarak işaretlenir. İşaret yerinden kesilerek diş açma için boru ağzı temizliği yapılır. Boru çapına uygun pafta lokması pafta gövdesine takılır. Pafta, cırcır yönüne ayarlanarak borunun diş açılacak ucuna takılır. Paftaya boru eksenine dik baskı uygulanarak pafta saat yönüne doğru çevrilir. İki veya üç turdan sonra dişler yağ damlatılarak paftanın ısınmaması ve rahat diş açılması sağlanır. Diş boyu, pafta lokmasını iki diş kadar geçmelidir. Galvanizli demir boru ek parçasıyla birleştirme ve yön değiştirmeler yapar. Bu borulara hiçbir zaman eğme, bükme ve kaynak gibi sıcak işlem uygulanmaz. Yoksa boru kaplaması olan galvaniz özelliğini kaybederek borunun korozyona uğramasına neden olur. Borunun açılan dişi üstüne sızdırmazlık elemanı sarılır. Sızdırmazlık elemanı olarak keten ve teflon bant kullanılır. En çok kullanışlı olan kendirdir. Teflon bant ise silikon esaslı bir maddedir. Özellikle musluk, vana, uzatma parçası gibi krom nikel kaplı malzemelerde kullanılması tercih edilir.
Bakır Borularla Tesisatın Döşenmesi: Bakır borular Türkiye’de daha çok küçük tesislerde kullanılır. Çelik borulara göre daha pahalıdır. Fakat daha hafif, montajları kolay ve korozyona dayanıklıdır. Bakır borular sert ve yumuşak olabilir. 22 mm çapa kadar bakır boruların yumuşak cinsleri düz çubuk olarak bulunur. Daha büyük çaptakiler sadece düz boru olarak bulunur. Bakır boruların et kalınlıkları azdır. Bu nedenle bakır borular dişli bağlantıya uygun değildir. Bakır borular lehimli, havşalı, yüksüklü ve kordonlu olarak birleştirilir. Temiz su tesisatındaki birleştirmelerde dört yöntem kullanılır
Plastik Borularla Tesisatın Döşenmesi: Temiz su tesisatında kullanılan polipropilen türü plastik borular termosetting plastiközelliği taşır. Bu nedenle ısıl işlem yapılarak birleştirilir. Borunun 260°C–270°C kadarısıtılması, kolay şekil alarak aynı cins plastikle yapışma özelliğini kazanır. Temiz su tesisatı kaba işçiliği yapılırken su kullanım ağızlarının yerden yüksekliğinin bilinmesi gerekir. Aşağıda bu tablo verilmektedir.
Gerekli Olan Armatürler Temiz Su Tesisatının Yerden Yüksekliği
Gerekli Olan Armatürler ve Temiz Su Tesisatının Yerden Yüksekliği (cm)

Taharet musluğu: 15
Bas: 105–110
Lavabo: 110
Banyo küveti: 75
Ayaklı lavabo: 50–55
Klozet: 40
Pisuvar: 80
Şofben ya da termosifon: 110
Çamaşır makinesi: 60
Eviye: 110
Bulaşık makinesi: 60
Isıtıcı: 110–120
2-)Pis Su Tesisatı:
Çatı, avlu, dam, balkon gibi yüzeylere düşen yağmur suyu dâhil çeşitli sarf yerlerinden gelen atık suları, pislikleri şehir kanalizasyonuna veya çürütme tesislerine ileten boru ağına bina pis su tesisatı denir.
Pis su tesisatı, uygulandığı yer bakımından iki kısma ayrılır: Dış Pis Su Tesisatı: Binaların 1,0 – 1,5 m dışından başlayıp şehir kanalizasyonunda ya da özel temizleme çürütme tesisinde son bulan boru bölümüne dış pis su tesisatı denir. Tesisatta PVC, çimento künk veya kil künk borular kullanılır.
İç Pis Su Tesisatı: Su kullanma yerlerinden gelen kirli suları binaların 1,0 – 1,5 m dışına kadar taşıyan tesisata iç pis su tesisatı denir. Bina içi atık su tesisatı; boru bölümlerinin görevleri dikkate alınarak ana boru, kolon, kat borusu, bağlantı borusu, havalık borusu olmak üzere beş bölümde incelenir.
Su Tesisatı sistemlerinin veya alt sistemlerin başlıca kategorileri: -İçilebilir soğuk ve sıcak musluk suyu temini
-Sıhhi tesisat drenaj havalandırma
-Kanalizasyon sistemleri ve septik sistem olan veya olmayan sıcak su ısı geri kazanım ve graywater kurtarma ve arıtma sistemleri
-Yağmur suyu, yüzey ve yeraltı suyu drenajı
-Benzinli gaz boruları
-Hidroniklere , yani ısıtmada olduğu gibi, termal enerji taşıma su kullanan soğutma sistemleri bölge ısıtma

Kombi Tesisatı

A’dan Z’ye yeni kalorifer tesisatının çekilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesij
Kombi Montajı ve Kalorifer Tesisatına Bağlanması
Bina tesisatı çekilmesi
Apartman ve sitelerdeki Merkezi Kalorifer Kazanlarının ve Tesisatlarının Bakımı ve Tamiri
Merkezi Sistemden Bireysel Kombi Sistemine Geçiş
Doğalgaz Sobasından Bireysel Kombi Sistemine Geçiş
Kalorifer Tesisatı Arızaları, Kaçakları ve Tıkanıklarının Giderilmesi
Kalorifer Sistemi Tadilatları
Radyatör Tıkanıklıkları, Temizlenmesi ve Basınç Sorunlarının Giderilmesi
Petek temizliği